Bi

PF Nørrevang

Vi har ikke i bestyrelsen modtaget nogen henvendelser vedr. høringssvar til Rødovre Kommunes kommunalplan 2018. Min tidsfrist er overskredet, men I kan stadig nå selv at sende et høringssvar til Kommunen. Fristen udløber den 21. marts. Jeg har valgt at have fokus på trafiksikkerhed og øget trafik i høringssvaret fra bestyrelsen. I kan læse det her https://www.rk.dk/politik/hoeringer/?tx_rkhearing_hearings%5Bhearing%5D=13&tx_rkhearing_hearings%5Baction%5D=show&tx_rkhearing_hearings%5Bcontroller%5D=Hearing&cHash=d7b6320a5667bd037d6d477bb91f26cc

Kort om os

Parcelforeningen Nørrevang er en privat forening med 213 medlemmer.  Vi varetager fælles interesser for os, der bor på disse veje: Islevgård Allé fra nr 6 og fra nr 23 - Islevvangen fra nr 9 - Mosehusvej - Niels Frederiksens Allé - Nørrevangen nr 37 - Røngård Allé fra nr 3 - Vesterhusvej - Åmosevej