Bi

PF Nørrevang

Cafedrøftelse af Trafikplan den 6. april Rødovre Kommune afholder et dialogmøde om kommunens trafikplan. Det sker torsdag den 6. april  kl. 19 på Rødovregård.  Drøftelserne omhandler de fire temaer i trafikplanen: Trafiksikkerhed, trafikstruktur, fremkommelighed og kollektiv trafik.

Kort om os

Parcelforeningen Nørrevang er en privat forening med 213 medlemmer.  Vi varetager fælles interesser for os, der bor på disse veje: Islevgård Allé fra nr 6 og fra nr 23 - Islevvangen fra nr 9 - Mosehusvej - Niels Frederiksens Allé - Nørrevangen nr 37 - Røngård Allé fra nr 3 - Vesterhusvej - Åmosevej