Bi

PF Nørrevang

Info vedr. Islev have
 
Teknisk Forvaltning Rødovre har oplyst at :  
Byggeleder oplyser, at der skal pælefunderes på de 9 østlige blokke for boligerne 44 til 74 (Se tegning markeret med gult), i alt 200 pæle.
Pælefunderingen vil blive udført med 250x250 mm betonpæle med en længde på 15 – 17 m
Der vil blive opsat viberationsmåler, for at sikre der ikke opstår vibrationer, der kan skade nabo bygninger.

 

 

 SPF GRUNDEN

Kort om os

Parcelforeningen Nørrevang er en privat forening med 213 medlemmer.  Vi varetager fælles interesser for os, der bor på disse veje: Islevgård Allé fra nr 6 og fra nr 23 - Islevvangen fra nr 9 - Mosehusvej - Niels Frederiksens Allé - Nørrevangen nr 37 - Røngård Allé fra nr 3 - Vesterhusvej - Åmosevej