Bi

PF Nørrevang

Nørrevangs nyt 
 
Bemærk der i den trykte version desværre har sneget sig en fejl ind i indholdsfortegnelsen - Bestyrelsen beklager uheldet.

 

Nørrevangsnyt

 

2017                                           Nr. 3                                        57. årgang

 

 

Bestyrelsen:

 

Betina Larsen, formand                                              23235406

Vesterhusvej 27

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Claus Gregers Pedersen, kasserer                           20157913

Niels Frederiksens Allé

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Allan Heick, næstformand                                         53389433

Islevvangen 14

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jan Heitmann, bestyrelsesmedlem                         25974848

Mosehusvej 6

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Erik Østergaard, bestyrelsesmedlem                    42128603

Mosehusvej 4

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Referat fra bestyrelsesmøde 3. oktober 2017

Dato:      Tirsdag d. 3. oktober 2017

Tid:         Kl. 18.00 –  22.00

Sted:       Claus Gregers Pedersen

Deltagere:  Claus G. Pedersen, Erik Østergaard, Betina Larsen, Allan Heick, Jan Heitmann            

Fraværende: Ingen

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2017

Referatet blev godkendt af alle

 1. Regnskabsstatus fra kassereren.

Claus meddeler at:

Foreningens formue er kr. 689.933,-

Der er ingen restancer,  ingen udeståender og ingen ubetalte regninger

Budgetposter:    Gennemgået af Claus

Budgetforslag for 2018 vedtaget af bestyrelsen

 1. Snerydning og saltning - Allan'

Vi afventer tilbud for næste sæson fra nuv. leverandør

 1. Nabohenvendelser:
 1. Status ift. Cervogruppen og pilotering.

Mailsvar fra Rødovre Komm. Teknisk Forv. Karin Jürgensen, Byggesagsbehandler

Byggeleder oplyser, at der skal pælefunderes på de  9 østlige blokke for boligerne 44 til 74

(Se tegning), i alt 200 pæle.

Pælefunderingen vil blive udført med 250x250 mm betonpæle med en længde på 15 – 17 m

Der vil blive opsat viberationsmåler, for at sikre der ikke opstår vibrationer, der kan skade nabo bygninger.

Ligeledes vil der blive foretaget fotoregistrering af bygninger inden for et afgrænset område.

 

Islevhave.jpg 

 

 

       

 1. Er der kommet andre nabohenvendelser?

Der er henv. vedr. manglende vedligehold på en grund

Bestyrelsen (Betina) kontakter kommunen

           

 1. Etablering af aktivitetsudvalg – Betina

Bestyrelsen opfordrer på GF til at medlemmerne melder sig ind i aktivitetsudvalget. Ring eller skriv en mail til Betina, hvis du ønsker at høre nærmere.

 1. Generalforsamlingen:
 2. Indkommende forslag.

Pt. ingen indkomne forslag modtaget.

 1. Hvem sørger for hvad?

Opgaverne er fordelt:

Indkøb øl, vand og vin:  Claus

                Smørrebrød: Erik

                Tilmeldinger til GF sendes til Betina

                Bestyrelsen mødes kl. 18.00

                Stemmesedler er hos Claus

                Dørmanden er Claus (hvem lukkes ind)

 1. Aktivitetsliste
 2. Hjemmeside – Hvilke muligheder er der? - Erik

Erik har undersøgt hvilke løsninger der med fordel kan foreslås som bestyrelsens opbevaring/arkivering af bl.a. dokumenter mv.

                Bestyrelsen besluttede at Erik går videre med løsningen

 1. Undersøgelse af ny belægningstype på vejene - Erik

Erik har forespurgt hos forskellige belægningsfirmaer om tilbud

men de ønsker ikke at afgive tilbud uden faktisk besigtigelse af området

der skal udskiftes. Vi vender tilbage når vi har konkrete behov.

 1. Forsikring se bilag – Allan

Vi har fået tilbud på Ejerforeningsforsikring fra TRYG

Den er halv så billig i forhold til den vi har i dag vi undersøger yderligere om den dækker det som vi gerne vil have den skal dække.

Vi undersøger om der kan tegnes en bestyrelsesansvars forsikring

 

 

 1. Velkomstbrev – Betina

     Godkendt - vil blive sendt ud til nye medlemmer

 1. NørrevangsNyt – indhold og udgivelse – Skal det fortsætte som hidtil i papir-form og elektronisk eller skal det kun være elektronisk? – Claus

 

Kommer fremadrettet på mail, facebook og hjemmesiden

Der var ikke helt enighed om at det var ok kun at udsende Nørrevangsnyt elektronisk til medlemmerne.

Det blev derfor besluttet at har man ikke mulighed for at modtage Nørrevangsnyt elektronisk eller læse den på Facebook/hjemmesiden kan de henvende sig til formanden Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så vil der blive fundet løsninger.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Torsdag, den 11. januar 2018 hos Betina kl. 18.00

Drøftelse om hvem der er på valg til denne generalforsamling og hvem der genopstiller.

Allan Heick, Islevvangen 14 genopstiller for 2 år

Erik genopstiller for 2 år

                Claus Gregers Pedersen, NFA 7 (kasserer) ønsker ikke at genopstille

                Gert Nielsen, NFA 35 (suppleant) genopstiller

                Palle Villinger, Vesterhusvej

                Finn Jørsby, NFA 20 (revisorsuppleant) genopstiller

Ny kasserer skal vælges på generalforsamlingen

JH.: 05.10.17

               

oko.jpg

J

 

Budget 2017/2018

 
   

Indtægter

 

Kontingent

       255.600

Renter

              800

Diverse indtægter

           1.000

 

      

Udgifter

 

Bestyrelsen

         14.000

Generalforsamling

           6.000

Fastelavn

           5.000

Sommerfest

           5.000

Nørrevangsnyt

           3.000

Vejvedligeholdelse

       100.000

Snerydning

       100.000

Diverse udgifter

           6.000

Hjemmeside

         10.000

 

      

Årets resultat

           8.400

   

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

på kr. 1.200 pr. medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi ser frem til, at der er nogen af vores skønne naboer der melder sig til aktivitetsudvalget J

Ring til Betina på 23235406 for at høre nærmere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelforeningen Nørrevang

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 23. november 2017

Kl. 19:00 i ”Kostalden” på Rødovregård, Kirkesvinget 1

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag - ingen
 5. Budget for det kommende år
 6. Valg af bestyrelse

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød samt øl, vin og vand

Vi anmoder om uforpligtende tilmelding på slip eller e-mail af hensyn til bestilling af smørrebrød.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kommer til ordinær generalforsamling:

Antal: ­__________________

Afleveres på Vesterhusvej 27

Eller pr. E-mail til   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

SU: senest d. 19. November.

Kort om os

Parcelforeningen Nørrevang er en privat forening med 213 medlemmer.  Vi varetager fælles interesser for os, der bor på disse veje: Islevgård Allé fra nr 6 og fra nr 23 - Islevvangen fra nr 9 - Mosehusvej - Niels Frederiksens Allé - Nørrevangen nr 37 - Røngård Allé fra nr 3 - Vesterhusvej - Åmosevej